Να ευγνωμονείς τον δάσκαλό σου.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)