Να είναι ο δάσκαλος αιδέσιμος, δηλαδή σεβαστός, και η ζωή του να είναι παράδειγμα.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)