Νά ἐξετάζεις τήν ἐργασία κάθε ἡμέρας, σύγκρινέ την μέ τήν προηγούμενη ἐργασία καί βιάσου νά βελτιωθεῖς. Νά προοδεύεις στίς ἀρετές, ὥστε νά πλησιάζεις τή ζωή τῶν ἀγγέλων (Μέγας Βασίλειος)