Νά σέβεσαι τόν Θεό μέ ἔργα σεμνά, νά Τόν ὑμνεῖς μέ λόγια καί νά Τόν τιμᾶς μέ τή σκέψη (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)