Μὴ λέγεις διὰ πολλῶν ὀλίγα, ἀλλὰ πολλὰ δι΄ ὀλίγων. (Πυθαγόρας)