Μὴ ζητήσεις νὰ πάρεις γνώμη ἀπό κάποιον ποὺ δὲν εἶναι στὸν ἴδιο δρόμο μ΄ἐσένα, ἀκόμη καὶ ἄν εἶναι πολύ σοφός (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)