Μὲ τὴ ζωγραφική βλέπεις τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως ἤτανε κάποτε, ὅταν τὰ κοιτούσανε μὲ ἀγάπη………. (Π. Βαλερύ)