Μόνο ὅσοι διακινδυνεύουν νὰ πᾶνε πολύ μακριά, μποροῦν νὰ μάθουν πόσο μακριά μπορεῖ κανείς νὰ πάει. (Τ.Σ. Ἔλιοτ)