Μόνο μὲ τὴν καρδιά μπορεῖς νὰ δεῖς καθαρά τὰ πράγματα: Αὐτό ποὺ ἔχει ἀξία δὲν φαίνεται μὲ τὰ μάτια (Antoine de Saint Exupery)