Μόνοι μας δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε καλοί. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό· μόνο αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη θεραπεία τῶν παθῶν (Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)