Μιὰ φορά στὸ σκλαβοπάζαρο πουλούσανε αἰχμάλωτους Σπαρτιάτες. Ἕνας ἀγοραστής ρώτησε τὸν αἰχμάλωτο τὸν ὁποῖον ἤθελε ν΄ἀγοράσει:
– Ἐάν θὰ σ΄ἀγοράσω θὰ εἶσαι ἔντιμος ἄνθρωπος; Καὶ αὐτὸς ἀπάντησε:
– Ἐγώ εἶμαι καὶ θὰ εἶμαι ἔντιμος ἀσχέτως ἄν θὰ μ΄ἀγοράσεις ἤ ὄχι.