Μιλῶ γιατί ὑπάρχει ἕνας οὐρανός πού μέ ἀκούει…(Γ. Σαραντάρης)