Μη επιθυμείς να βρεις χαρά και ανάπαυση σε όσα η ψυχή σου λυπάται και η θεία Χάρις δεν αναπαύεται.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)