Μη δίνετε στο λόγο σας απόλυτο χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνείσθε τις αληθινές αξίες. Να είσθε όμως πολύ μετριόφρονες όσον αφορά τις δικές σας δυνάμεις.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)