Με τη διαρκή μετάνοια και άσκηση ο Χριστιανός ζητεί να υπερβαίνει την αμαρτία – εγωισμό που ματαιώνει την κοινωνία. Όσο καθαρίζεται ο άνθρωπος από τα πάθη, τόσο αποκτά τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με το Θεό και τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα.

(Γέροντας Γεώργιος Καψάνης)