Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως, σημαίνει κατάδικος απαλλαγμένος από ντροπή, σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)