Μετά την αίσια έκβαση του μεγάλου, τιτάνιου θα λέγαμε πολέμου, που διεξήγαγε ο άνθρωπος με τους τρεις άσπονδους εχθρούς του τον διάβολο, τον εαυτό του και την κοσμική κακία, γίνεται ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος από το οποίο εκχέεται η θεία Χάρις προς τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον του. Ο αγωνιστής σταδιακά γεύεται την ειρήνη του Χριστού.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)