Μακάριοι εἶναι ὅσοι πεινοῦν καί διψοῦν τόν ἐνάρετο τρόπο ζωῆς διότι αὐτοί θά χορτάσουν (Ματθ. ε΄6)