Λίγα μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν ἄλλων……………………. (Τόμας Ἔλιοτ)