Κύριε φώτισόν μου το σκότος.

(Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)