Κι αν ακόμη έχεις ανέβει όλη την κλίμακα των αρετών, και τότε να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου.

(Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης)