Κι΄εἴδαμε πώς ὁ κόσμος εἶναι μεγαλύτερος/κι΄ἔγινε μεγαλύτερος γιά νά χωρᾶ ἡ ἀγάπη (Ν. Βρεττάκος)