Καταστροφή δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἀλλαγή μορφῆς……………… (Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν)