Κανεὶς δὲν εἶναι ἄθεος, ἐκτὸς κι ἂν ἔχει συμφέρον νὰ μὴν ὑπάρχει Θεός.