Κανένας δὲν ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμα τῆς διαφθορᾶς μόνο μὲ ἕνα βῆμα. (Ἰουβενάλης)