Καλύτερα νὰ προσέχεις τὰ δικά σου λάθη, παρά τὰ λάθη τῶν ἄλλων. (Ξενοφῶν)