Καλοκαίρι στήν Ἑλλάδα. Βαθειά βουτιά στήν αὐτοσυνειδησία μας.