Και τα όρη και τα βουνά και τα δέντρα και η θάλασσα και τα ψάρια, όλα υμνολογούν τον Θεό. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε αμαυρώσει, δηλαδή, το νοερόν της ψυχής μας, λίγο το καταλαβαίνουμε, λίγο.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)