Κάνει προσευχή αὐτός ποὺ πάντα προσφέρει στὸν Θεό ὡς καρπό τὴν πρώτη του σκέψη (Ὅσιος Νεῖλος ὁ ἀσκητής)