Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με. Να είσαι παρηγοριά μέσα στις θλίψεις μου. ( Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ )