Θεράπευε πίστιν (Νὰ ἐπιδιώκεις τὴν πίστη) Πιττακός