Θεολογία εἶναι ἡ βίωση τῆς ἀποκαλυπτόμενης σταυρικῆς ἀγάπης καὶ θυσίας τοῦ Χριστοῦ (π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος)