Θέλω νὰ ξέρω τὶς σκέψεις τοῦ Θεοῦ. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λεπτομέρειες (Ἀλβέρτος Ἀϊνστάϊν)