Η χαρά είναι δώρο Θεού στη ψυχή μας και αν τη διώξεις απ’ εκεί δεν επανέρχεται εκτός εάν με πόνο πολύ λυπηθείς και μετανοήσεις για όσα αμάρτησες.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)