Η ταπείνωση φαίνεται όταν δεν δικαιολογούμε τον εαυτό μας.

(Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης)