Η προσευχή να γίνεται. Έστω και τυπική, που σου ψιθυρίζει ο διάβολος ότι είναι ξερή και τυπική.

(Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης)