Η πνευματική ζωή να αποτελεί το κέντρο και όλα τα υπόλοιπα να τεθούν στην περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή, πολλά πάθη που μας ενοχλούν, εξαφανίζονται διότι η σκέψη μας είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Θεό.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)