Η ορθόδοξη αίσθηση και η ορθόδοξη συνείδηση παραδέχεται και αναγνωρίζει μόνον τους αγίους ως παιδαγωγούς και διδασκάλους και μόνον την αγιότητα ως φωτισμό και ως αληθινή παιδεία. Είναι πολύ βαθειά η πείνα και η δίψα της ψυχής μας, βαθύτερη από ότι νομίζουν πολλοί από τους διανοουμένους μας, και κανείς δεν μπορεί να την ικανοποιήσει εκτός του Χριστού και των αγίων Του.

(Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)