Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που μπορείς να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο, είναι να προσεύχεσαι για αυτόν. (Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)