Η κάθε ψυχή μόνη της θα απολογηθεί μπροστά στον Κύριο. Για τα δικά μου έργα θα δώσω λόγο εγώ, για τα δικά σου έργα θα δώσεις λόγο εσύ. Θα δώσουμε λόγο και για τις λεπτομέρειες.

(Ιερομόναχος Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός)