Η ιδανική πολιτεία είναι εκείνη που εφαρμόζει τον Ευαγγελικό νόμο, τελειότερος του οποίου δεν υπάρχει.

(† Aρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος)