Η εγκάρδια προσευχή είναι η τηλεγραφική γραμμή μας με τους ουρανούς. Η ίδια ακριβώς προσευχή, όταν δεν βγαίνει από την καρδιά μας αλλά μόνο από τον εγκέφαλο και το στόμα μας, δεν φθάνει στον ουρανό και δεν ακούγεται από τους αγίους.

(Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)