Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και βαθιά και αγκαλιάζει τα πάντα• αυτό που διαφέρει σ’ αυτή την αγάπη είναι μια εσωτερική ποιότητα: ο Θεός μπορεί να χαίρεται και μπορεί να πληρώσει το τίμημα της αγάπης Του πάνω στον Σταυρό.

(Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom)