Εὐτυχία δὲν εἶναι νὰ κάνεις αὐτό ποὺ θέλεις, ἀλλά νὰ μὴν κάνεις αὐτό ποὺ δὲν θέλεις….. (Ζὰν-Ζὰκ Ρουσσώ)