Εἶναι ὡραῖο νὰ κληρονομεῖ κάποιος τὴν πατρική δόξα καὶ ἐκτίμηση (Δημοσθένης)