Εἰς τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου τρία δεῖ συνδραμεῖν: φύσιν, μάθησιν καὶ ἄσκησιν (Πλάτων)