Εἰκόνα ἐμβληματική. Ὁ ἔλεγχος τῆς συνείδησης, ἠ κλήση πρός τά μεγάλα καί αἰώνια, ἡ πατρότητα, ἡ στοργή, ἡ ἀνάπαυση.