Εκείνος που θέλει να ξεριζώνει τα πάθη του, πονάει και αιμορραγεί.

(Αββάς Ποιμήν)