Το να αστοχεί κάποιος στα δόγματα είτε σε μικρά είτε σε μεγάλα, είναι το ίδιο διότι ο νόμος του Θεού αθετείται και στις δύο περιπτώσεις. (Άγιος Ταράσιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)