Είναι προτιμότερος ο στόχος της ψυχικής σωτηρίας παρά της σωματικής. Τα ψυχικά τραύματα και οι ζημιές είναι για τους πολλούς αφανή και άγνωστα.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)